گروه تولیدی سهند کارآزمای سهند

فرم نظرسنجی و پایش نظرات مشتریان

« نظرات شما برای ما ارزشمند است »

"(الزامی)" indicates required fields

✓ چه میزان از محصول خریداری شده رضایت دارید؟(الزامی)
✓ کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(الزامی)
✓ از میزان تسلط نمایندگان به ارائه مشائره از کیفیت محصول چچقدر رضایت دارید؟(الزامی)
✓ میزان رضایت شما از برخورد نماینده تا چه حد می‌باشد؟(الزامی)
✓ میزان رضایت از حضور بموقع نماینده چقدر می‌باشد؟(الزامی)
✓ نحوه مدیریت نمایندگی چقدر است؟(الزامی)
✓ میزات رضایت از کیفیت قطعات تعویض شده چقدر است؟(الزامی)
✓ تناسب قیمت با کیفیت محصول چقدر می‌باشد؟(الزامی)
✓ از سرعت انجام کار نماینده تا چه حد رضایت دارید؟(الزامی)
✓ نحوه پیگیری و نهایی سفارشات تا چه حد می‌باشد؟(الزامی)
نام و نام خانوادگی
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .