منو

تصاویر نمایشگاه بین المللی تبریز در سال 1398

تصاویر همایش بزرگداشت از تولید کننده های برتر در روز صنعت و معدن

تصاویر نمایشگاه بین المللی تبریز و مراسم جشن استاندارد بارلی وارم هاوس

تصاویر نمایشگاه بین المللی

نصب دیگهای چگالشی با ظرفیت 50 تا 150 کیلووات

بالاترین توان حرارتی با کمترین حجم آبگیری
getAir Loading